ἀ-κύμαντος

[87] ἀ-κύμαντος, nicht von Wogen bespült, ψάμαϑοι Eur. Hipp. 234; nicht wogend, ruhig, πέλαγος Luc. D. Mar. 5, 1; εὐπλοΐη Polyaen. 2 (IX, 9); sp. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: