ἀ-κήδεστος

[71] ἀ-κήδεστος, dasselbe, bes. unbestattet; Hom. einmal. Iliad. 6. 60 πάντες Ἰλίου ἐξαπολοίατ' ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι; – Pallad. 64 (VII, 686); Ap. Rh. 2, 151; öfter bei Nonn., z. B. ἀκηδέστῳ σιωπῇ 12, 120. [71] in traurigem Schweigen. – Adv. ἀκηδέστως, sich um Niemand kümmernd, unbarmherzig; Hom. zweimal, ἕλκειν ἀκηδέστως vom Schleifen des todten Hector Iliad. 22, 465. 24, 417; – Ep. ad. 386 (IX, 375); – sorglos, Sp. D., z. B. πίνειν Qu. Sm. 13, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 71-72.
Lizenz:
Faksimiles:
71 | 72
Kategorien: