ἀ-κήλητος

[72] ἀ-κήλητος, nicht zu besänftigen; Hom. einmal, Od. 10, 329 σοὶ δέ τις ἐν στήϑεσσιν ακήλητος νόος ἐστίν, durch Zauber nicht zu bezwingen; der Versgaltdem Aristarch als unächt, nach Dionys Sidon. in den Scholl.; – μανίας ἄνϑος Soph. Tr. 995, Schol. ἀκαταπράϋντος; unbezaubert Plat. Phaedr. 259; hart, grausam, Theocr. 22, 169; Sp. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 72.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: