ἀ-κώλιστος

[87] ἀ-κώλιστος, nicht in Glieder (κῶλα) getheilt, περίοδος D. Hal. C. V. p. 340.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: