ἀ-κῑνητίζω

[73] ἀ-κῑνητίζω, unbeweglich sein, ruhen, Arist. öfter, z. B. H. A. 4, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 73.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: