ἀ-κῡρο-λεξία

[87] ἀ-κῡρο-λεξία, ἡ, = ἀκυρία, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika