ἀ-λάθητος

[88] ἀ-λάθητος, 1) nicht zu vergessen, VLL. – 2) dem Nichts entgeht; τὸ ϑεῖον Aesop. 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 88.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: