ἀ-λάμπετος

[89] ἀ-λάμπετος, glanzlos, finster, ἀήρ H. h. 32, 5, wo Herm. des Verses wegen ἀπολάμπετος lesen will; γᾶς βάϑρον ἀλ., nach Schol., die Codd. lesen ἀλύπητος, Soph. O. C. 1658; Ἅιδεω οὖδας App. A. P. 315; σκότος Ep. ad. 517 (IX, 540).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 89.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: