ἀ-λέπιστος

[93] ἀ-λέπιστος, 1) dasselbe, Archestr. bei Ath. VII, 311 b. – 2) ungeschält, Geopon.; vgl. Schol. Ar. Lys. 737.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 93.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: