ἀ-λίμενος

[96] ἀ-λίμενος, hafenlos, χϑών Aesch. Suppl. 749; αἰϑέρος αὖλαξ Ar. Av. 1400; ἀκτή Eur. Alc. 599 u. sonst; καρδία Cycl. 349; oft in Prosa, Thuc. 4, 8; Plat. Legg. IV, 704 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 96.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: