ἀ-λαπάζω

[89] ἀ-λαπάζω, fut. ἀλαπάξω Hom. Iliad. 2, 367 Aeschyl. Ag. 130, aor. ἀλάπαξα Hom. Iliad. 9, 136. 278. 328. 11, 750 Od. 17, 424. 19, 80, ausleeren; verwandt λαπάζω, λαφύσσω, ἀφύσσω, λάπτω, ἁρπάζω; vgl. καλύπτω κρύπτω; s. Athen. 8, 362 f; – Iliad. 2, 367. 9, 136. 278. 328. 24, 245 πόλιν (πόλεις, ἄστυ) ἀλαπάζειν, eine Stadt erobern u. zerstören; die Bewohner werden als Sklaven weggeführt; Iliad. 5, 166. 11, 503 στίχας ἀνδρῶν (φάλαγγας) ἀλαπάζειν, die Reihen lichten, durch das Tödten der einzelnen Krieger; Iliad. 11, 750 Ἀκτορίωνε ἀλάπαξα, tödten; 12, 67 τοὺς ἀλαπάζει Ζεύς, zu Grunde richten, Od. 17, 424. 19, 80 ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων, ἤϑελε γάρ που, nahm mir mein Vermögen; – Panyas. bei Athen. 2, 37 b vom Weine πάσας δ' ἐκ κραδίας ἀνίας ἀνδρῶν ἀλαπάζει.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 89.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: