ἀ-λειτο ύργητος

[92] ἀ-λειτο ύργητος, von Staatslasten (λειτουργίαι), Dem. im Psephisma der Byzantier, 18, 91; πάσης ὑπουργίας, von jeder Dienstleistung, Diod. S. 2, 40.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 92.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: