ἀ-λειφατίτης

[92] ἀ-λειφατίτης ἄρτος, mit Oeloder Fett gebackenes Brot, Epicharm. bei Athen. III, 110 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 92.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: