ἀ-ληθο-μῡθεύω

[94] ἀ-ληθο-μῡθεύω, die Wahrheit reden, Democrit. bei Stob. Floril. 12, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 94.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: