ἀ-λιπής [2]

[97] ἀ-λιπής, ές, nicht fett, mager, Ath. VII, 315 d u. öfter; auch vom Holz, ohne Harz, Strab. IV, 195.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 97.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: