ἀ-λύπητος

[110] ἀ-λύπητος, ungekränkt, nichtbetrübt, βίος Soph. Trach. 167; γῆς βάϑρον O. C. 1658, mit der v. l. ἀλάμπετος, wird act. erkl., nicht betrübend, schmerzlos, wie es Hippocr. braucht; ebenso adv., Plat. Legg. XII, 958 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 110.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: