ἀ-λήθεια

[94] ἀ-λήθεια, , Hom. ἀληϑείη, immer accus.; Her. ἀληϑηίη, die Wahrheit, Hom. ἀληϑείην καταλέγειν z. B. Od. 16, 226, ἀποειπεῖν. 23, 861, Prädicatsnomen ταῦτά τοι, ἀχνύμενός περ, ἀληϑείην κατέλεξα Od. 7, 297; πᾶσαν ἀλ. παιδὸς μυϑεῖσϑαι, über den Sohn die ganze Wahrheit sagen, Od. 11, 507; ähnl. Soph. πᾶσαν πυϑέσϑαι τῶνδ' ἀλήϑειαν πέρι Τr. 91; τὰς ἀληϑείας λέγειν Men. bei B. A. 376; ἀκούσεσϑε πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν Plat. Apol. 17 b, ἐρῶ 33 c; πάσας τὰς ἀληϑείας Dem. 42, 8. 47, 40, die wahren Umstände. – Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, im Gegensatz der ψευδολογία Isocr. 12, 78; Plut. Cat. min. 35; vom Richter Din. 1, 87. – Wirklichkeit, bes. τῇ ἀληϑείᾳ, in Wirklichkeit, dem τῷ λόγῳ entgegengesetzt Isocr. 3, 33; sehr oft bei Plat., Prot. 339 d ἄνδρα ἀγαϑὸν γενέσϑαι ἀληϑείᾳ, τὸ τῇ ἀληϑείᾳ ἄνδρα σοφὸν εἶναι Hipp. mai. 281 b; ταἶς ἀληϑείαις Dio Chrys. 2, 39 wie schon Philem. com., vgl. Mein. Menip. 32; – ταῖς ἀληϑείαις ὅμοιον Alcidam. Od. 670, 7 Sophist. 575, 17. Andere advelb. Vrbdgn: σὺν ἀληϑείᾳ Aesch. Ag. 1548; μετ' ἀληϑεἰας u. ἐπ' ἀληϑείας σκοπεῖσϑαι Dem. 2, 4. 18, 294; ἐπ' ἀληϑεἰᾳ Aesch. Suppl. 623 Ar. Plut. 892 πρὸς ἀλήϑειαν häufig bei Pol. u. Sp., z. B. Diod. Sic. – Bei den Aegyptiern ein Schmuck des Oberpriesters als Zeichen der Wahrheit u. Gerechtigkeit, Diod. S. 1, 48; Ael. V. H. 14, 34.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 94.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: