ἀ-λώφητος

[113] ἀ-λώφητος, ohne Erholung oder Pause, ἀγῶνες Plut. Fab. 23; ἐρωμανίη Paul. Sil. 7 (V, 255).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 113.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: