ἀ-μάραντος

[116] ἀ-μάραντος, unverwelklich, N. T., daher eine nicht welkende Blume, Amarante.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 116.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: