ἀ-μέλεια

[121] ἀ-μέλεια, , Sorglosigkeit, Vernachlässigung, Thuc. 1. 122. 2, 51; περὶ ϑεῶν Plat. Legg. X, 903 a; πάντων ϑεῶν 905 a; τὴν σαυτοῠ ἀμέλειαν Apol. 25 c; so Xen. u. Redner; auch im plur., Plat. Rep. IV, 443 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 121.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: