ἀ-μέλησις

[121] ἀ-μέλησις, , dasselbe, Pallad. 126 (X, 34), wo aber ἀμελήσεις auch fut. sein kann.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 121.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: