ἀ-μέτρητος

[123] ἀ-μέτρητος, ἀμετρήτας ἁλός Pind. I. 1, 37, unermeßlich, Hom. zweimal, an derselben Stelle des Verses, πένϑος Od. 19, 512, πόνος 23, 249, wie Eur. Hec. 783; ἀμ. ὅσην ἔχει ὑπεροχήν Luc. Halc. 6; μ οῠσα Antp. Sid. 77 (VII, 75) die unermeßliche Menge der Lieder des Stesichorus. – Adv. -τως Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: