ἀ-μέτ-οχος

[123] ἀ-μέτ-οχος, nicht Theil habend, Thuc. 1, 39 ἐγκλημάτων; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika