ἀ-μβροσί-οδμος

[119] ἀ-μβροσί-οδμος, nach Ambrosia dufteno, Philox. bei Ath. IX, 409 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 119.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: