ἀ-μειδής

[120] ἀ-μειδής, ές, nicht lachend, traurig, βίος Plut. tranq. an. a. E.; Opp. C. 3, 236.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 120.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: