ἀ-μεμφία

[121] ἀ-μεμφία, , Unbescholtenheit, Aesch. Spt. 892:[121] διαλλακτῆρι δ' οὐκ ἀμεμφία φίλοις, der Versöhner bleibt nicht ungetadelt von den Freunden, stellt sie nicht zufrieden.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 121-122.
Lizenz:
Faksimiles:
121 | 122
Kategorien: