ἀ-μενηνόω

[122] ἀ-μενηνόω, kraftlos machen, Hom. einmal, Iliad. 13, 562 ἀμενήνωσεν δέ οἱ αἰχμὴν κυανοχαῖτα Ποσειδάων.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: