ἀ-μερσί-φρων

[122] ἀ-μερσί-φρων, ον, des Verstandes beraubend, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: