ἀ-μετά-γνωστος

[122] ἀ-μετά-γνωστος, nicht zu bereuen, ἡδονή Max. Tyr.; aber μῖσος (worüber man seine Meinung nicht ändert), unversöhnlicher Haß, Ios.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: