ἀ-μετά-κλητος

[122] ἀ-μετά-κλητος, unwiderruflich; ὁρμή Pol. 37. 2. 7. unaufhaltsam.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: