ἀ-μετά-ληπτος

[122] ἀ-μετά-ληπτος, unbegreiflich, unverständlich, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: