ἀ-μετά-πειστος

[122] ἀ-μετά-πειστος, nicht umzustimmen, unwandelbar, fest, ἀνάγκη Arist. Metaph. 4, 5; neben ἀμετάτρεπτος Plut. Thes. 17; Cat. min. 19; Tib. Graech. 12, wo die v. l. ἀμετάπιστος, wie bei Diod. συμμαχία. – Adv., πεπεῖσϑαι Plut. adv. Col. 19.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: