ἀ-μετά-πταιστος

[122] ἀ-μετά-πταιστος, dasselbe, eigtl. der nicht straucheln kann, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: