ἀ-μετά-πτωτος

[122] ἀ-μετά-πτωτος, nicht umschlagend, unwandelbar, λόγοι μόνιμοι καὶ ἀμ. Plat. Tim. 29 b; φίλος ἀμ. καὶ βέβαιος Plut. Symp. 4 prooem.; καταλήψεις, zuverlässige, wahre Begriffe, Luc. Paras. 28. – Adv., Plut. Dion. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: