ἀ-μετα-χείριστος

[123] ἀ-μετα-χείριστος, nicht zu behandeln, Ar. frg. 579 bei Poll. 2, 150.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: