ἀ-μετρο-βαθής

[123] ἀ-μετρο-βαθής, ϑάλασσα, unermeßlich tief, Opp. Hal. 1, 85.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika