ἀ-μετρό-κακος

[123] ἀ-μετρό-κακος, πλεονεξία, Suid., die unendlich viel Böses erzeugt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika