ἀ-μιξία

[125] ἀ-μιξία, ἡ (ἄμικτος), Ungeselligkeit, πρὸς ἅπαντας Luc. Tim. 42; bei Polyb. 1, 67 Mangel an gemeinsamem Plane, Uneinigkeit; übh. mangelnder Verkehr, Her. 2, 136; ἀλλήλων Thuc. 1, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: