ἀ-μισθί

[125] ἀ-μισθί, ohne Lohn, unentgeltlich, Eur. Tr. 409; ποιεῖν Dem. 24, 99; Plut. vrbdt χρημάτων καὶ δόξης προῖκα καὶ ἀμ., ohne Belohnung an Geld und Ehre, Arist. 3; Luc. D. D. 1 u. sonst.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: