ἀ-μιστύλλευτος

[125] ἀ-μιστύλλευτος, = ἀ-μίστυλλος, unzerstückelt, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: