ἀ-μνημόνευτος

[126] ἀ-μνημόνευτος, 1) unerwähnt, Eur. Iph. T. 1319; Pol. 2, 35; D. Hal. 3, 67 -τόν τι παρελϑεῖν, unerwähnt lassen. – 2) uneingedenk, Diog. L. 1, 86.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 126.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: