ἀ-μνησι-κακέω

[126] ἀ-μνησι-κακέω, erlittenen Unrechts nicht im Bösen gedenken, D. Sic. 18, 15; ἀμνησικάκητον ποιεῖσϑαι τὴν ἁμαρτίαν τινί, das Vergehen verzeihen, Pol. 40. 12, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 126.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: