ἀ-μοίρημα

[127] ἀ-μοίρημα, τό, das Nichttheilhaben, Unglück, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 127.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: