ἀ-μολγαῖος

[127] ἀ-μολγαῖος 3 (ἀμολγός), μᾶζα ἀμολγαίη Hes. O. 590, gut aufgegangener, strotzender Kuchen nach Buttm. Lexil. II p. 45, VLL. ἀκμαία, Ath. III, 115 a ποιμενικὴ καὶ ἀκμαία, wo die erstere Erkl., die auch Eratosthenes gab, an ἀμορβαῖος erinnert, oder geradezu Melk-, Milchkuchen bezeichnen sollte; μαστὸς ἀμ. Leon. T. 98 (VII, 657) das straffe Euter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 127.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: