ἀ-μουσο-λογίαι

[128] ἀ-μουσο-λογίαι καλαί, bei Ath. IV, 164 f. herrliche Einfaltsreden.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 128.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: