ἀ-μουσότης

[128] ἀ-μουσότης, ητος, ἡ, = ἀμουσία, Agath.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 128.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: