ἀ-μόμφητος

[127] ἀ-μόμφητος, λόγος Aesch. Ch. 503, woraus man ἀμομφῆ oder ἀμεμφῆ τόνδε gemacht hat, =

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 127.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: