ἀ-μόρφωτος

[128] ἀ-μόρφωτος, nicht gestaltet, ὕλη Tim. Locr. 94 a; Soph. frg. 243.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 128.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: