ἀ-μύθητος

[130] ἀ-μύθητος, unsäglich, viel, χρήματα Dem. 4, 34. 21, 17; πλῆϑος Mnesim. com. Ath. IX, 403 (v. 46); Pol. 2, 26, 5; Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 130.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: