ἀ-μύκητος

[130] ἀ-μύκητος, καλύβη, gebrüll-, d. i. rinderlos, Ant. Sid. 94 (IX, 150).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 130.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: